Notifications Bell

Caution over corporate data

Caution over corporate data

Crypto funds face a tough climb.

  • European markets ended mixed as investors stayed cautious and largely refrained from making significant moves, closely tracking #earnings and other corporate announcements.
  • At least nine new U.S. #crypto ETF filings stoked optimism regulatory approval was close, however, Wall Street’s top cop all but doused it with a string of comments.
  • China is expanding its far-reaching #tech campaign into online education, issuing the maximum penalties to two of the country’s fastest-growing tutoring apps for violating competition and pricing laws.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.