CBO predicts a dark future for the US economy

Od: Miguel A. Rodriguez

09:45, 14 září 2020

1591102830.jpg
The next decade will be of decline for the US economy

Earlier this year, the Congressional Budget Office (CBO), released its forecast regarding the American economy for the next couple of years.  At that time, the report showed a severe contraction of the economy. But, as of yesterday, the CBO revised its forecast, and it showed the impact the pandemic had over the economy. The economic growth is to stagnate for about ten years.

The US economy could be under the $15.7 trillion threshold in the next decade, this being the best-case scenario if Congress finds a way to handle the damages of the novel virus.

For this year, the GDP contracted by 5% during the first quarter. During the second quarter, the GDP will drop by 37.7% - the most significant quarterly drop ever recorded.  The unemployment rate for May is to reach 20%, the highest rate since the Great Depression. According to the latest data, between 2020-2030, the GDP output could drop by 5.3%. After adjusting the inflation, the loss would be 3% ($7.9 trillion).

From the CBO point of view, if a new economic relief bill gets the Senate's approval, the economic deterioration could be kept under control, and the risk of another Great Depression could be avoided. Still, the Republicans dismissed the idea of a new stimulus, and they considered it to be just wishful thinking.

The American benchmarks were immune to the forecasts and ended the day with gains: USA30 went up 0.39%. USA500 added 0.42%, while TECH100 gained 0.65%. 

Read more, know more! Stay updated with Capex.com!

Sources: cncb.com, economictimes.indiatimes.com

Sdílet článek

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com/cz a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.