Change brings opportunities

Change brings opportunities

UK economy picks up as lockdown restrictions ease.

  • Moves by #Apple Inc. and #Google that make it harder for brands to track billions of consumers are creating an opportunity for advertising companies that were hit hard by the pandemic.
  • The UK economy shrank by 1.5% in the first three months of 2021 but gathered speed in March as lockdown restrictions began to ease, boosting retail spending.
  • Papa John’s, which provided the first-ever real-world items bought for #bitcoin, is offering U.K. customers a free bitcoin reward.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.