Notifications Bell

China’s economy grew in 2020

China’s economy grew in 2020

Despite the COVID-19 pandemic, the Chinese GDP improved

The Chinese Bureau of National Statistics revealed today its gross domestic product (GDP) figures for 2020.

According to the report, China’s economy took off in Q4, as it expanded 6.5%, more than the 6.2% forecasted. Overall, in 2020, the GDP grew 2.3%. So far, China is the only major economy globally to have expanded even during the COVID-19 pandemic.

On the other hand, retail sales contracted 3.9% in 2020, as Chinese consumers were reluctant to spend as much as before. However, online sales of consumer goods rose to 14.8%, according to the same report.

For the future, specialists expect the GDP to expand at 8.4% - the fastest pace to be reported in a decade, despite the new lockdowns imposed amid COVID-19’s latest strain.

Following the news, the market reacted positively, with HongKong45 closing the Asian trading session 1.01% higher.

Sources: forexfactory.com, reuters.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.