Notifications Bell

China steps up its digital currency game

China steps up its digital currency game

JD.com becomes the first company to accept the digital yuan

As the world is developing at a fast pace, money seems to be evolving too, and China got its grip as one of its largest retailers is accepting payment in digital #currencies.

JD.com announced that it became the first online platform in #China to accept the digital yuan. Unlike the regular cryptocurrencies and Facebook’s Diem, the People’s Bank of China controls and issues the digital yuan, and it is known as the central’s bank digital currency (CBDC).

This is not the first time the digital yuan comes up, because in October, the government in #Shenzhen – which is considered China’s technology hub - held a lottery through which it handed out 10 million #yuan to citizens.

JD.com’s announcement came as Suzhou was preparing to test the digital currency. The company will hold a lottery where people will receive a total of 20 million yuan, via a “red packet” with a maximum of 200 yuan through an #app. After receiving it, people can spend the money on JD.com’s platform.

Following the news, JD.com’s stock price went up 0.49%.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.