Notifications Bell

Chip shortages drive expansion

Chip shortages drive expansion

Samsung considers four sites in U.S. for $17 billion chip plant.

  • #Samsung Electronics is considering two sites in Arizona and another one in New York in addition to Austin, Texas, for a new $17 billion chip plant, according to documents filed with Texas state officials.
  • Over the past decade, #Bitcoin has put increased stress on the grid of China’s Inner Mongolia. Now, officials have announced plans to ban new #cryptocurrency mining ventures and end existing activity.
  • China powered its way out of the coronavirus lockdown of 2020, becoming the only major economy in the world to grow last year, and its share of global output increased at the fastest pace in decades.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.