Notifications Bell

Clamping down on monopolies

Clamping down on monopolies

U.S. FTC, states file antitrust lawsuit against Facebook

  • The U.S. Federal Trade Commission and a big coalition of states are suing #Facebook, saying that it broke antitrust law.
  • #Crypto remittances are growing in Latin America in the wake of other remittance platforms shutting off access to some markets.
  • Within the S&P 500, only the technology, consumer non-cyclical, and healthcare sectors saw a rise in core earnings since the end of 2019.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.