Coming back to the giants

Coming back to the giants

Hedge funds beef up tech holdings before Apple, Amazon earnings.

  • #Hedge #funds have fallen back in love with technology giants after spending the final months of last year cutting back on these stocks.
  • Regulations surrounding #Bitcoin have made the digital asset safer than ever before, according to Anthony Scaramucci and Brett Messing.
  • The week ahead will focus on the #COVID-19 variant and a bevvy of major US #earnings in tech after US #stocks have been disturbed as fears of a closed economy plague risk sentiment.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.