Notifications Bell

Coronavirus makes fashion industry go out of style

Coronavirus makes fashion industry go out of style

Luxury-goods brands might go out of business due to the pandemic.

The pandemic drove the $2.5 trillion fashion business into the abyss.

According to Business of Fashion and McKinsey, the global fashion sales will drop 30% in 2020, while a 40% drop in sales will hit the high-end part of the market. If stores are closed for two months, due to the emergency state, approximately 80% of public fashion companies will experience financial problems. If we were to compare the luxury goods market with the overall stock market, the first had a more significant drop than the whole stock market – a 40% decrease just in the first trimester of 2020.

For example, in the UK alone, analysts believe that high street fashion worth more than £10 billion gathers dust in warehouses because major British companies such as Primark, Arcadia, Peacocks stopped taking new deliveries.

MGFI – the McKinsey Global Fashion Index expects not only for the fashion companies to be disabled by the pandemic, but also for the department store giants, venture-backed startups, and high street brands: “We expect a large number of global fashion companies to go bankrupt in the next 12 to 18 months.”Burberry is on the suffering luxury goods companies list, alongside Coach’s Tapestry, because affluent buyers don't travel and spend anymore. Between 20%-30% of the industry's revenue comes from purchases outside the homeland.

The total workforce, which is higher than 300 million people, has been put on hold, not only the high street but also the cheaper garment workers found in Bangladesh, India, and Cambodia.

But the virus didn't only affect stores, but fashion shows as well. The world-renowned Armani held the Autumn-Winter 2020 show via a live stream, with no real audience. The Italian fashion house did this to "support national efforts in safeguarding public health."

In China, the Shanghai Fashion Week scheduled to take place between March 2 and April 1, has been postponed indefinitely. It is another hit for the fashion industry, as the Chinese consumers are the biggest buyers in the world – for last year alone, there are responsible for 90% of the luxury market growth.

The overall sales for the current spring season fell by 70% compared to the same period last year.


Sources: linkedin.com, theguardian.com, edition.cnn.com

The information presented herein is prepared by CAPEX.com and does not intend to constitute Investment Advice. The information herein is provided as a general marketing communication for information purposes only and as such it has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research, and it is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. Users/readers should not rely solely on the information presented herewith and should do their own research/analysis by also reading the actual underlying research. The content herewith is generic and does not take into consideration individual personal circumstances, investment experience or current financial situation. Therefore, Key Way Investments Ltd shall not accept any responsibility for any losses of traders due to the use and the content of the information presented herein. Past performance is not a reliable indicator of future results.


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.