Notifications Bell

Covid-19 strikes again

Covid-19 strikes again

Political tensions and a rise in Covid-19 cases pressure Wall Street.

  • Microsoft said it would acquire ZeniMax Media for $7.5 billion in cash, strengthening its Xbox video game offering with the studio behind titles such as Fallout and Doom.
  • A recent study shows that Alibaba Group is the largest blockchain patent holder in 2020 capturing ten times the number of patents held by IBM.
  • Global stock markets are tumbling as coronavirus cases surge in Europe, and political tensions in the US will likely derail any further fiscal support efforts.


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.