Notifications Bell

Delta to furlough almost 2,000 pilots

Delta to furlough almost 2,000 pilots

There is no wind under the wings of Delta

The aviation industry is still feeling the effects of the pandemic. After some world-renowned companies fired thousands of employees and received governmental aid, things are still not too rosy.

The US airlines such as American Airlines, #Delta, Southwest, and many more, took advantage of the $25 billion stimulus package put at their disposal by the US government. Despite the $5.4 billion received, Delta Airlines is still struggling.

Delta announced that in October, almost 2,000 pilots would be furloughed if a cost-cutting deal doesn't go through with the employees' labor union. The job cut will take place after the September 30 deadline imposed by the agreement made with the government. Airlines that accepted the stimulus package are prohibited from cutting staff by the end of September.

Besides the announced cut, another 1,800 pilots took early retirement packages. Still, it is not enough the avoid the furloughs. According to Delta, the remaining pilots could prevent a future furlough if they agree with a 15% cut to minimum pay.

The negotiations have been on for quite a while, but both parties have failed to reach an agreement.

During today's premarket session, Delta stock price added 0.17%.

Read what happened to the aviation industry during the pandemic on CAPEX.com!

Sources: cnbc.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.