Notifications Bell

Despite the pandemic, Barclays gained on revenue

Despite the pandemic, Barclays gained on revenue

There was a silver lining for Barclays

The British multinational bank, Barclays, released today its financial report, and the market was disappointed.

Barclays posted a before-tax profit of 359 million pounds, roughly four times lower than last year’s GBP1.53 billion. Numbers came lower than the expected GBP491 million.

The net profit came in at GBP90 million, down from last year's GBP1.03 billion. It came two times lower than the bank's consensus of GBP180 million. The net interest income dropped by 20% to GBP1.9 billion, after the interest rates reached a record low of 0.1% in March.

Total revenue for Q2 was GBP5.34 billion, exceeding the bank’s expectations of GBP5.27 billion. However, compared to last year’s numbers, it came in lower than the GBP5.54 billion reported then.

After the report, the stock price traded lower by 4%. Since the beginning of the year, Barclays stocks fell 39%.

Check-out on CAPEX.com how other banks performed in Q2!

Sources: ukinvestormagazine.co.uk, marketwatch.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.