Notifications Bell

Dialog Semiconductor bought by Renesas Electronics

Dialog Semiconductor bought by Renesas Electronics

A new significant deal took place in the semiconductor industry

The week starts with a deal in the tech sector, between the Japanese Renesas Electronics Corp, one of the largest suppliers of semiconductors used in cars, and the UK-based Dialog Semiconductor Plc.

According to the agreed terms, Dialog will be bought by Renesas for $5.9 billion in an all-cash transaction.

For both, the acquisition seemed to be the next natural step, as they worked together for the past decade. In 2020, Dialog announced that is working along with the Japan-based company on car computing platforms. Moreover, both are a supplier to Apple.

Dialog stock price went up 17% after the news, while Renesas dropped 6.9% during the Tokyo trading hours.

Source: Bloomberg.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.