Notifications Bell

DoorDash exceeded expectations

DoorDash exceeded expectations

DoorDash completed its IPO successfully

DoorDash - the latest initial public offering that hit the markets turned out to be a success.

On its stock market debut, DoorDash jumped 85% over its initial IPO price after it opened at $182/ share, exceeding the company's valuation reach approximately $70 billion. Initially, DoorDash had priced its IPO at $102 a share.

During the past months, DoorDash thrived despite the pandemic as more and more people opted to have their food delivered. Still, the company acknowledged that "the circumstances that have accelerated the growth of our business stemming from the effects of the Covid-19 pandemic may not continue in the future."

One IPO is over, and another one awaits, as Airbnb is expected to go public later on today.

Stay tuned with CAPEX.com for more financial news!

Sources: edition.cnn.com, finance.yahoo.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.