Notifications Bell

Dropbox employees to permanently work remotely

Dropbox employees to permanently work remotely

Another San Francisco-based company to make remote work a standard

The pandemic didn't give much room for companies to operate correctly. Companies like Twitter, Facebook, or Google have decided to revise their work-from-home strategy and transitioned to permanent remote work. Dropbox is the latest tech company to join this movement.

The San Francisco – based company announced that it would stop requesting its employees to come to the office, switching to remote work permanently.

"Remote work (outside an office) will be the primary experience for all employees and the day-to-day default for individual work," read the company's blog post.

If a live meeting is necessary, workers could meet in Dropbox Studios in San Francisco, Dublin, and Austin when it's safe to do so. Moreover, the company will have "non-linear workdays" and a Virtual First Toolkit. The former will allow employees to develop their working schedules, while the latter offers resources on how to work effectively from home.

Dropbox extended mandatory work from home until June 2021. This decision came after various surveys conducted by the company showed that roughly 90% of the employees stated that they are more productive at home and don't want to return to the classic office workweek.

Following the news, Dropbox stock price closed 1.55% higher.

Read on how Microsoft and Google addressed the situation!

Sources: cnbc.com, foxbusiness.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.