Notifications Bell

Elon who?

Elon who?

VW not seeking a deal with Tesla, CEO Diess says.

  • #Volkswagen’s CEO quelled speculation that the world’s largest carmaker, which is on a mass production push for electric cars, has plans to develop deeper ties with start-up rival #Tesla.
  • Global Macro Investor CEO Raoul Pal proclaims that #Bitcoin is “the hardest form of money” and “the best reserve asset and best collateral asset ever seen.”
  • European stocks made impressive gains, playing a little catch up from the late rally on Wall Street and as the US celebrates Labor Day bank holiday.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.