Europe's unity is at risk due to the pandemic

Od: Miguel A. Rodriguez

09:45, 14 září 2020

1590147106.jpg
Perpetual bonds might be what the EU needs right now.

The controversial George Soros believes that the pandemic could bring the end of the European Union as we know it. 

Unless the EU issues perpetual bonds to help itself and the less wealthy countries, such as Italy, “it may not be able to survive the challenges it currently confronts," said Soros. From his point of view, the only solution that can work is for the Union to keep the credit rating at the same level, to issue the bonds and to have money-power to cover it.

Although for some, this idea is good, there is a need for solidarity between the European countries. But given the current situation, even the Franco-German monetary help is viewed with negativity by some states. After France and Germany presented their idea, the benchmarks opened lower, France40 shedding 0.9%, and Germany30 falling 0.5%.

The world can wait and see what will be the EU's next move.

Stay updated with the latest financial news! Register now and see what Capex has to offer!


Sources: forexlive.com, reuters.com, dailymail.co.uk

Sdílet článek

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com/cz a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.