Notifications Bell

Extending a hand

Extending a hand

Facebook set to launch newsletter product for writers and journalists.

  • #Facebook is rolling out a new publishing platform in the coming months in the U.S. that lets independent writers and journalists reach new audiences and monetize their work through email newsletters and individual websites.
  • #Ethereum miners and developers might be fighting over network upgrades but derivatives data shows investors are still wildly bullish.
  • The Cboe Volatility Index, known as Wall Street’s fear gauge, slipped to a fresh #COVID-19 pandemic low, as U.S. stocks soared to new heights ahead of this week’s two-day Federal Reserve policy meeting.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.