Notifications Bell

Facebook “befriends” Australia again

Facebook “befriends” Australia again

Facebook changed its mind regarding the Australian news content

Days after Facebook announced the removal of Australian news from its platform, things changed today.

After negotiations with the Australian government, Facebook agreed to restore the news pages. The company’s statement reads the following:

“After further discussions, we are satisfied that the Australian government has agreed to a number of changes and guarantees that address our core concerns about allowing commercial deals that recognize the value our platform provides to publishers relative to the value we receive from them.”

Despite today’s outcome, the Australian government continues its efforts to pass the law which forces digital platforms to pay local media outlets and publishers for their content. If passed, the law will allow the government to consider the deals that platforms like Google and Facebook made with local media outlets. Moreover, if the parties involved in the agreement cannot reach an agreement, the government-appointed arbitrators can decide on a final price by ruling in favor of either party.

At the moment of writing, Facebook stock price is trading 1.86% lower.

Read more about what happened in the past days here!

Sources: bbc.com, finance.yahoo.com, cnbc.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.