Notifications Bell

Facebook experiences its most severe outage in more than a decade

Facebook experiences its most severe outage in more than a decade

The world stood still as some of the most used apps in the world experienced an outage on Monday

Facebook’s Monday nearly six-hour outage, preventing 3.5 billion users from accessing social media and messaging services such as Messenger, Instagram, and WhatsApp, was considered a “faulty configuration change.”

According to people familiar with the matter, the outage was caused by an internal mistake in routing internet traffic to Facebook’s systems. On the other hand, security experts have said that a careless mistake or sabotage by an insider are both plausible.

The outage marked the most extended downtime for Facebook since 2008, when a bug made the site go offline for a day, affecting about 80 million users. Moreover, yesterday’s outage is the second hit the social media takes in many days after a whistleblower accused Facebook of putting profit over clamping down on hate speech and misinformation.

As the outage unraveled, Facebook stock price lost 4.9%, the most significant daily drop since November 2020. After the resumption of service, shares rose about 0.5%.

Sources: cnbc.com, reuters.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.