Notifications Bell

Facebook limits political ads

Facebook limits political ads

Social media networks vary in approach when it comes to political ads

For the past month, social media became the US president's enemy. The situation got so intense that Donald Trump proposed and signed a bill that became a law by which the social media networks are to be regulated, after Twitter fact-checked one of his tweets, which proved to be fake.

Now, Facebook implemented an option for US users to "turn off" political advertising when using the platform. It is called “Voting Information Center," which will include information about the vote registrations, polls, and voting by mail, taken from election officials and state election authorities. The newest Center will follow the pattern of the one that Facebook launched in March regarding the coronavirus situation.

The idea was first pitched in January this year, but now it will be an integral part of the platform as the country prepares for the 2020 presidential elections. The option will be available on every political ad that the user comes across both on Facebook and Instagram.

The change could become available starting this fall in other countries where ads about social issues, politics, and elections are prominent.

While some companies are trying to reduce or even remove political ads, others release new methods by which people can learn how to advertise themselves, their products, or their brands:

Snapchat launched Focus – a module-based resource that, besides learning, keeps people updated with the latest ads offered by the company. Experts see this as a way to get more money from advertising. At the moment, Snapchat is used in the States by 90% of the 13-24-year-old population.

During today's pre-market session, Facebook stocks gained 0.17%, while Snap added 0.45%.

Read our social media related news here!

Sources: marketwatch.com, techcrunch.com, searchenginejournal.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.