Notifications Bell

Facebook to launch Libra in January 2021

Facebook to launch Libra in January 2021

A new cryptocurrency to be available on the market starting next year

After a year of discussions, Facebook’s Libra has finally received the green light.

According to the Financial Times, Libra – the cryptocurrency developed by one of the most significant social media outlets will be available for trading as early as January 2021. Following the data, the digital coin will be backed by the dollar, and the Libra Association located in Geneva will issue it.

Before the official launch, the aforementioned Association is looking to get Switzerland’s markets regulatory approval to “issue a series of stablecoins backed by individual traditional currencies, as well as a token based on the currency-pegged stablecoins.”

The announcement came in at a time when Bitcoin plunged to the levels reported in August. During the November 26 trading session, Bitcoin stock price went down 8.7%.

At the moment of writing, the Bitcoin price is fluctuating between $16,790 and $16,800.

Take a look at the variety of cryptocurrencies that CAPEX.com has to offer!

Sources: Aljazeera.com, reuters.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.