Notifications Bell

Ferrari horse prances on

Ferrari horse prances on

As of yesterday, Ferrari is worth more than General Motors and Ford

Name beats quantity; this seems to be Ferrari's case. With only 10,000 cars producer per year, Ferrari surpassed General Motors, which produces 7.7 million vehicles per year.

On Monday, Ferrari scored a market capitalization of $30.1 billion, while General Motors fell under $29.3 billion, and Ford reached $19.2 billion.

For the Q1 earnings report, Ferrari announced a dividend per share of $1.23. The earnings predictions lowered from $4.5 billion to $3.7 billion. It also reduced the adjusted earnings to $1.31 billion from $1.56 billion.

Ferrari is on high-horses after it resumed the activity in Maranello and Modena, with full production starting this Friday. The company was a pioneer in the automotive industry, being the first to test its employees before returning to work.

The stock price for Ferrari went up by 7% during yesterday's trading session. While other carmakers reported drops in shipments and demand due to the pandemic, Ferrari's deliveries increased by 5% in just one month. But this doesn't come as a surprise for Ferrari as in only one week, the stocks went up 13%. Since March 23, it rose more than 21%.


Stay updated with the recent changes in the market by checking our website. See the difference when investing with Capex. Register now!


Sources: cnbc.com, independent.co.uk

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.