Notifications Bell

FireEye not so fiery after it got hacked

FireEye not so fiery after it got hacked

FireEye allegedly got hacked by a nation-state

One of the most significant American cybersecurity companies – FireEye – announced that it was hacked by a foreign country.

In a post, FireEye admitted that it was a victim of a “sophisticated threat actor,” which is likely linked to a nation-state. No governments have been named. According to FireEye CEO Kevin Mandia, the hackers “used a novel combination of techniques not witnessed by us or our partners in the past” to access tools used by the so-called red teams. The tools are meant to find weaknesses or vulnerabilities of various systems before hackers do. According to the same statement, the hackers were looking to steal information about FireEye’s governmental clients.

FireEye is a cybersecurity company that works with agencies such as the FBI, the NSA (National Security Agency).

Currently, the FBI is investigating the incident, while Microsoft is assisting FireEye on its own.

FireEye, which has a $3.5 billion market value, lost more than 7% of its stock price after the news hit the wire.

Sources: nbcnews.com, techcrunch.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.