Notifications Bell

Flashbacks to 2008

Flashbacks to 2008

Ripple legal team says they have no plans to settle lawsuit with SEC

  • Growing fears of China #Evergrande defaulting rattled global markets as investors, worried about the potential impact on the wider economy, dumped Chinese property #stocks and sought refuge in safe-haven assets
  • #Ripple's legal team reportedly has no intentions of reaching a settlement in their lawsuit with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
  • #AstraZeneca said interim analysis of a Phase 3 trial showed that its drug Enhertu reduced the risk of death or disease progression by 72% compared with an existing treatment

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.