Notifications Bell

For the community

For the community

Fears over 250,000 jobs as furlough scheme ends.

  • A militant group in Nigeria's oil-producing Delta region has threatened to resume attacks amid rising insecurity and disagreements over the share of oil wealth communities should get.
  • A quarter of a million British jobs are expected to be lost this summer from the winding down of the furlough scheme, as businesses begin to pick up the tab for sidelined workers’ wages.
  • The International Monetary Fund (IMF) is expected to complete the process of a new allocation of Special Drawing Rights (SDR) by the end of August.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.