Notifications Bell

Fortnite is in an uphill battle

Fortnite is in an uphill battle

‘Fortnite’ gives up 73 million iOS only users in order to fight against Apple.

  • #Fortnite's developer, Epic Games, tries to get some regulation in place to ensure that the 30% cut #Apple takes in its iOS app store is altered.
  • Demand for Ethereum futures continues to grow. The monthly volume of #Ethereum futures grew by 5.3% in September, from $163.1 billion to $172.
  • While it was a relatively busy week on the economic calendar, #Trump’s release and hopes of more #stimulus, drove investors into risky assets.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.