Notifications Bell

Game of drones

Game of drones

BTC traders hold the fort.

  • #Walmart will begin testing a drone delivery service that will drop off grocery and household products through automated #drones
  • Despite significant losses for #Bitcoin since mid-August, the “buy the dip” mentality in the #crypto markets is still strong, #blockchain data suggests
  • Wall Street’s main #indexes rallied to stanch the bleeding after a three-day drop as investors jumped back in to take advantage of the repricing in #technology-related stocks

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.