Germany is in recession

Germany is in recession

The pandemic pushed Germany into recession.

As of today, Germany has the most significant economic drop since the 2009 crisis. The country's GDP contracted by 2.2% in the first quarter of 2020. In 2009, the decline was 4.7%. Moreover, the German economy had no growth in the last quarter of 2019.

Due to the pandemic, most if not all economic indicators declined in just a couple of months. The household financial consumption lost 3.2%. According to specialists, the only thing that kept the GDP from decreasing even more was the government's capital expenditure, which rose by 0.2% and the fixed capital formation in construction, which had an increase of 4.1%.

Industrial orders recorded the biggest drop since 1991 between February and March, falling more than 9%. Foreign trade declined by 3.1%, while exports of goods lost 4%.

The German government anticipates the worst recession since World War II, with an overall drop in GDP by 6.3%.

Stay updated with the latest financial news! Register now and see what Capex has to offer!

Sources: dw.com, marketwatch.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.