Notifications Bell

Germany to sell a part of its Lufthansa stake

Germany to sell a part of its Lufthansa stake

As the pandemic’s impact is starting to wash off, the governments are beginning to withdraw their aid

According to the German finance agency, the country’s government plans to sell up to a quarter of its 20% stake in Germany’s largest aviation group – Lufthansa – over the coming weeks. The overall stake, which is currently worth more than €1 billion, would be sold entirely by the end of 2023.

The positive developments at the bailed-out airline led to the government’s decision. The state paid €300 million ($353.67 million) as part of a bailout for Lufthansa, as not only the company but the entire aviation sector took a battering from the COVID-19-induced crisis. Lufthansa received €9 billion in state-backed aid in 2020.

However, the company plans to issue new shares, probably before September 26 parliamentary elections, to return bailout money to taxpayers.

Upon the news, Lufthansa share price was trading more than 3% lower at €8.94 apiece.

Sources: Nasdaq.com, reuters.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.