Notifications Bell

Goldman wants its own Bitcoin

Goldman wants its own Bitcoin

Goldman Sachs is suddenly betting big on Crypto and Blockchain

  • TikTok is preparing advertisers for a possible ban of its app in the United States, ad buyers said, offering refunds for ad campaigns that are unable to run
  • Goldman Sach has appointed a new global head of digital assets and, following in JPMorgan's footsteps, is reportedly exploring the possibility of creating its own blockchain-based answer to Bitcoin
  • Canada will slap retaliatory tariffs on $2.7 billion worth of U.S. aluminum products after the United States said it would impose punitive measures on Canadian aluminum imports

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.