Notifications Bell

Google Chrome update gets serious

Google Chrome update gets serious

Homeland Security (CISA) confirms attacks are underway.

  • The Homeland Security #cybersecurity agency says you should update #Google Chrome as attackers home in on new security flaws.
  • A #Bitcoin whale placed a $100 million short on Nov. 15 after various on-chain data hinted at a whale-induced BTC sell-off throughout the past week.
  • The S&P 500 notched a record closing high with upbeat earnings reports helping to drive optimism about the economy.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.