Notifications Bell

Google sued for alleged anticompetitive practices

Google sued for alleged anticompetitive practices

Allegedly, Google secretly offered Facebook data and policy exceptions to be ahead of the competition

It seems like the middle of the week is not the best one for some of the largest tech companies in the world. After the Chinese market regulator fined Alibaba and two other companies for not reporting past acquisitions, Google is being sued in the US.

Texas and other nine states sued Google over abuse of “ownership of digital ad marketplaces to unfairly enrich itself at the expense of fair competition.” According to the filing, Google stifled and harmed innovation, publishers, advertisers, and consumers.

For Google, this is the second antitrust suit in 2020. In October, the US Justice Department sued the giant over similar allegations. At that time, eleven states joined the class-action case.

Moreover, the lawsuit, which involves Texas and the other nine states, accused both Google and Facebook of conducting deals meant to illegally consolidate their market power. Allegedly, Facebook received access to Google’s data and policy exceptions that helped its clients place more ads than others could.

However, the complaint states that “given the scope and extensive nature of cooperation between the two companies, Google and Facebook were highly aware that their agreement could trigger antitrust violations. The two companies discussed, negotiated, and memorialized how they would cooperate with one another.”

Peter Schottenfels, a Google spokesman, stated that accusations are inaccurate, and Facebook doesn’t receive preferential treatment. Facebook didn’t comment.

At the moment of writing, Google stock price closed the session 0.27% lower, while Facebook gained 0.04%.

Read here about Alibaba and the Chinese market regulator!

Sources: edition.cnn.com, reuters.com, finance.yahoo.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.