Article Hero

Google under scrutiny over data privacy issues

1595844188.jpg
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
14 září 2020
The ACCC continues its actions against Google

Mid-June, Google was in talks with fitness giant Fitbit to close a $2 billion merger. At that time, the merger was frowned upon amid antitrust and privacy concerns. 

At that time, regulators all over the world raised their eyebrows, not only due to privacy data, but also because of competition between Google, and other companies providing wearables such as Apple or Samsung.

Now, it seems like history repeats itself. The Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) communicated that Google misleads consumers when getting permission to use their data. In the documents filed to the court, the ACCC accuses Google of not getting a straight-forward consent or informing its customers accordingly when the company started to combine the personal information from the Google account with the browsing activities made on other websites than Google. 

According to the Australian regulator, Google was able to gain massive market power by linking users' browsing behavior with their names and identities. By this, the American company was able to target its advertising better, which is one of the primary sources of income. It didn't make it clear to consumers the privacy policy changes. 

As a response to the accusations, Google stated that it let its users know about the change thought easy-to-understand and prominent notifications. Also, the change was optional for users. According to a Google spokesperson, "If a user did not consent, their experience of our products and services remained unchanged." The American company is said to fight against the allegations. 

The issue is much older, as it started in 2016 when Google had changed some words in its privacy policy. The old policy read that it will not combine the data ("cookies") from its ads display business with users' personal information. The new policy, states that "Depending on your account settings, your activity on other sites and apps may be associated with your personal information to improve Google services." For misleading the users, it could receive a fine of millions, as the ACCC wants to establish a precedent on what would happen if the companies don’t behave correctly, and in the benefits of the consumer, not the other way around. 

Google’s stock price fell by 0.56%. 

Read why the merger between Google and Fitbit was under scrutiny here!

Sources: reuters.com, finance.yahoo.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com/cz a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Přečtěte si více

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books. 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 69.69% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.