H&M posts underwhelming results

H&M posts underwhelming results

World-renowned fashion brands lost more than 50% of sales during the pandemic.

One of the biggest fashion retailers and fast-fashion creators, H&M, released today its earnings report. Soon after the pandemic started the store’s sales fell by 50%.

Between March and May, the sales fell by 50%, even though some stores were still open. Since the beginning of the month until past Friday, the total sales decreased by 30% compared to the same time last year.

Online sales managed to compensate for the closing of physical stores, as they increased by 36%.

The data comes as the UK stores reopen in the UK. H&M started to resume its store activity since the end of April, and until now, only 900 are still closed.

During today’s trading session, the stock price fell by 0.31%.

Stay in the loop by accessing the latest news! See now on Capex.com!

Sources: marketwatch.com, essentialretail.com.


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.