Notifications Bell

Higher-than-expected US Unemployment Claims

Higher-than-expected US Unemployment Claims

The American economy still feels the pandemic’s effects

The latest report from the US Department of Labor shows that its economy is still under the pandemic’s spell.

Last week, 751,000 people applied for unemployment benefits for the first time. The figures came in higher than the 740,000 expected by the market. The figures are well above what was considered to be a normal level before the pandemic. However, it is the third consecutive week when claims were below 800,000.

Now, all eyes are on tomorrow’s non-farm payrolls. The market expects 600,000 jobs to have been created in the last month.

Until then, read here and here about the hottest event in the US – the presidential election!

Sources: forexfactory.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.