Notifications Bell

IBM shares rise after Q4 earnings

IBM shares rise after Q4 earnings

International Business Machine Corp (IBM) surpassed expectations with its Q4 2021 earnings

The software and services company revealed that it had an adjusted EPS of $3.35 compared with the $3.30 expected by analysts. Revenue came in at $16.70 billion, significantly higher than the $15.90 billion initially forecasted.

Moreover, in the fourth quarter, the company's net income surged 72% to $2.33 billion.

In the quarter, IBM turned the management infrastructure services business into Kyndryl – which began trading as a public company on the NYSE on November 4. Despite the separation, part of the continuing operation's growth came from sales to Kyndryl. The new company generated $4.6 billion in revenue, having more than 4,000 customers and approx. 90,000 employees.

Besides the Kyndryl transaction, IBM revealed the acquisition of SXiQ – an Australian cloud consulting company – and a consulting unit specialized in Adobe implementations. Also, it will work alongside Samsung to a vertical semiconductor transistor architecture.

For the future, IBM CEO Arvind Krishna reiterated that the company expects a mid-single-digit growth goal and the free cash flow to come in at $10 billion - $10.5 billion.

After the news hit the wires, IBM's share price went up 7%.

Sources: cnbc.com, marketwatch.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.