Impressive market debut for Coinbase

Impressive market debut for Coinbase

The stocks of the first major cryptocurrency company to be listed on an exchange surged in their market debut

Coinbase began trading yesterday afternoon at $381 per share, a 52% increase over the $250 reference price set by NASDAQ. However, during the day, it lost some momentum, and closed the session at $328.28, giving the company a valuation of $85.7 billion, ten times higher than its last valuation as a private company.

The company’s debut caused a market frenzy. Days ahead of the event, Bitcoin price hit a record of $64,000, double the value reported at the beginning of the year.

At the moment of writing, Coinbase stock price is trading more than 7% higher.

Find out more about Coinbase’s direct listing here and here!

Sources: nytimes.com, cnbc.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.