Notifications Bell

Intel plans to spend $20 billion on new plants in Arizona

Intel plans to spend $20 billion on new plants in Arizona

TSMC shares drop as Intel is willing to invest billions in two new chip factories

As the world is still facing chip shortages due to the pandemic, Intel takes the matter into its hands. Patrick Gelsinger, Intel’s chief executive, announced that it plans to spend $20 billion to build two new plants near existing facilities in Arizona. Despite committing to that amount of money upfront, the company hopes to negotiate with the Biden administration to receive expansion incentives.

By this, Intel is trying to be no longer dependent on other manufacturers to provide the technology and materials for their semiconductors. Moreover, it plans to become a key manufacturer of chips for other companies, besides the processors designed and sold for themselves over time. The new approach comes after the transistor miniaturization race switched to Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) and Samsung Electronics. The two companies provide chips to Apple, Nvidia, Amazon, and AMD.

However, Intel is not the first company to open plants in Arizona. Last May, TSMC announced that it wants to build its own $12 billion factory.

Following the news, TSMC stock price fell nearly 4%, while Intel gained more than 2%.

Sources: reuters.com, nytimes.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.