Is Amazon next?

Is Amazon next?

China’s Alibaba slap offers clues on how to hit Amazon.

  • #Alibaba’s $2.8 billion fine from the Chinese antitrust watchdog ought to worry U.S. rival #Amazon.com, as Beijing’s case against the e-commerce giant gives a blueprint for a competition case.
  • #Bitcoin prices continued to climb into new territory, surpassing $63,000 the day before #cryptocurrency exchange #Coinbase is scheduled to go public.
  • Europe could devote 40,000 km (24,800 miles) of natural gas pipelines to hydrogen by 2040 once production and imports of the alternative fuel take off.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.