It's payback time

It's payback time

There's a new unicorn in town.

  • #Facebook’s French subsidiary has agreed to pay more than 100 million euros in back taxes, including a penalty, after a ten-year audit of its accounts by French tax authorities
  • #Bitcoin's 40% surge since the beginning of 2020 has been left in the dust by yearn.finance that has gained a staggering 3,500% in just a little over a month
  • #Nasdaq 100 is driving higher again as exuberant stocks like #Tesla help bolster the tech-heavy Nasdaq

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.