Notifications Bell

Jack Ma sold part of his stake in Alibaba

Jack Ma sold part of his stake in Alibaba

It seems that charity costs Jack Ma a lot of money.

If we talk about a company's exceptional performance, we talk about Alibaba. The Chinese e-commerce giant grew by 40% in just one year. The stock’s ascension was helped by beating expectations, although the Chinese economy started to slow down due to the pandemic.

The company’s annual filing released on Friday showed that its co-founder Jack Ma has now only a 4.8% stake in the company, from last year’s initial 6.2%. Given the current stock price, specialists believe that Ma cashed out around $8.2 billion.

But Jack Ma is not the first to cash out. The company’s executive vice-chairman Joseph Tsai reduced his stake to 1.6% from 2.2%. As of Friday, the shares that he sold worth $3.3 billion.

A filing from Jack Ma to the Securities and Exchange Commission (SEC) from April 2019 revealed his plans to sell 21 million shares in one year to sustain charity and philanthropy works.

The market didn’t budge over the news, and the stock is currently trading higher by 0.34%.

Read all about the latest financial events on CAPEX.com!

Sources: reuters.com, finance.yahoo.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.