Japan, Europe, and US vs tech giants

Japan, Europe, and US vs tech giants

Japan to join forces with U.S., Europe in regulating Big Tech firms

  • Japan will join forces with the United States and Europe to take on any market abuses by the four Big Tech companies.
  • Larry Dean Harmon ran the first #bitcoin mixing services targeted with criminal allegations by U.S. authorities.
  • Hopes are rising that China can pull the globe out of its coronavirus-induced funk but economists offer a long list of reasons to be skeptical

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.