Notifications Bell

JP Morgan beat estimates in Q4

JP Morgan beat estimates in Q4

The bank closed the final quarter of 2020 on a high note

One of the largest American banks, JP Morgan Chase, surprised analysts’ when it posted its Q4 2020 earnings.

In the past quarter, JP Morgan had an EPS of $3.79 on revenues of $30.16 billion. It beat the consensus for both, as the market was looking for a $2.62 per share estimate and $28.7 billion, respectively.

As for the future, the bank will continue its stock repurchasing program, forecasting for Q1 2021 $4.5 billion worth of stocks to be bought back.

Even though it showed resilience during the pandemic and delivered higher-than-expected results, JP Morgan stock price fell 1.6%. In 2020, its share price lost 8.7%.

Sources: cnbc.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.