Notifications Bell

LVMH won’t buy Tiffany & Co

LVMH won’t buy Tiffany & Co

The missed deal brought the wrath of Tiffany

After the pandemic postponed for three times the takeover, LVMH, French luxury goods exponent, finally stepped away from the deal with Tiffany & Co.

According to Bernard Arnault, the chief of the French group, the board had received a letter from the French foreign ministry through which it was asked to postpone the takeover after January 6, 2021, given the fact that the US is threatening to impose additional tariffs on French products. However, the LVMH CFO, Jean Jacques Guiony, dismissed the idea that the company used the letter as an excuse to get out of the $16 billion deal.

From a financial point of view, Tiffany became unattractive during the past months, as its sales were affected by the pandemic. Its latest quarterly performance was called "lackluster" by Guiony.

Tiffany quickly responded to the new situation by filing a lawsuit against LVMH in Delaware (the state where the jeweler is registered). According to experts, it is an attempt to force LVMH to live up to its word and close the deal. According to the filing, Tiffany refutes LVMH's statement of breaching contract.

Following the news, LVMH stock price fell 0.48%. Tiffany closed the American session 6.44% lower.

Read more about the failed deal here!

Sources: investing.com, finance.yahoo.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.