Notifications Bell

Marks & Spencer to cut 7,000 jobs

Marks & Spencer to cut 7,000 jobs

Marks & Spencer joins the companies who have to cut jobs to survive

One of the most prominent British multinational retailers, Marks & Spencer, announced that it plans to cut 7,000 jobs to cope with the pandemic’s effects.

M&S will cut the 7,000 jobs from its total of 78,000 in the next three months. The cuts will take effect in its UK stores, regional management, and support functions. The company expects that a significant part of reductions to be through early retirement and voluntary departures. However, the company is to create some jobs as it will invest in its online business. Until now, 41% of its overall sales came from online shopping.

In the past 13 weeks, clothing and home sales lost 38.3%, while food sales rose 10.6%. Since stores re-opened, clothing and home sales managed to recover some ground, but they still are 29.9% lower than last year’s figures. According to M&S, sales in out-of-town stores are close to last year’s levels.

But at a country level, M&S is not the only one to slash jobs. British Airways will cut 12,000 jobs, while Rolls-Royce is to eliminate 9,000.

Currently, Marks & Spencer stocks are trading 0.37% lower. Since the beginning of the year, M&S shares lost 47%, while UK100 reported a 19% drop.

The fashion industry took a hit from the pandemic! Read all about it on CAPEX.com!

Sources: theguardian.com, marketwatch.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.