Notifications Bell

Microsoft and Google vs ad blockers

Microsoft and Google vs ad blockers

Microsoft Edge confirms controversial chrome change.

  • Microsoft’s #Edge browser has confirmed that it will bring in a controversial change already being implemented in #Google #Chrome that could cause some #adblockers to break.
  • Spain’s government has reportedly approved a bill that requires #cryptocurrency owners to disclose their #crypto holdings and any gains on their assets.
  • In a recent statement, ECB President Lagarde stated that #coronavirus-related restrictions on everyday life call for continued easy #fiscal and monetary policy.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.