Notifications Bell

Microsoft buys Nuance Communications for $19 billion

Microsoft buys Nuance Communications for $19 billion

The week started with an important acquisition in the tech sector

Microsoft announced that it would purchase Nuance Communications, a speech recognition company, for $56 per share, pushing the deal at roughly $16 billion ($19 billion, including debt).

The Burlington-based company Nuance Communications is mainly known for its Dragon software which “uses deep learning to transcribe speech and improves its accuracy over time by adapting to a user’s voice.” It is used for various services and apps, including Apple’s Siri.

Microsoft’s Nuance acquisition is its second largest after the $26 billion deal with LinkedIn in 2016. Moreover, it comes when speech tech is rapidly evolving due to the progress made in AI.

According to experts, for Microsoft, which gets 2/3 of its revenue from software sales and cloud computing, it will be a natural move to improve and implement the new technology to its existing software like Teams or Azure cloud business.

This is not Microsoft’ first purchase this year. Last month it bought ZeniMax – a games company – for $7.5 billion.

Following the news, Nuance stock price went up 15.95%, while Microsoft closed 0.02% higher.

Sources: theverge.com, finance.yahoo.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.