Notifications Bell

Microsoft excels

Microsoft excels

Microsoft Excel spreadsheets now take custom live data.

  • #Microsoft Excel now takes all kinds of custom data, expanding spreadsheets well past the usual text and numbers. The company's stock gained 1%.
  • While #bitcoin’s rally has revived talks of new record highs, the cryptocurrency’s options market shows a very low probability of passing 20K by the end of the year.
  • The #ECB intends to scale up its support of the eurozone’s economy, seeking to cushion the region from the fallout of a new wave of coronavirus measures.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.