Microsoft posted better-than-expected earnings

Microsoft posted better-than-expected earnings

The pandemic was beneficial to the tech giant

Another giant company that amazed Wall Street with its earnings is Microsoft.

The company announced a revenue of $38.03 billion, with an EPS of $1.46. It exceeded the EPS of $1.38, with a revenue of $36.43 billion estimated.

Productivity and business processes brought revenues of $11.8 billion, a 6% increase from the same time last year.

Microsoft's cloud computing service, Azure, grew under 50% for the first time and ended the quarter at 47% after the same quarter last year it had an increase of 59%. Still, it had a revenue of $13.4 billion.

The gaming business gained 64% in the past quarter, and the revenue came in at $1.3 billion. The increase was driven by the Xbox hardware – 49%.

Personal computing brought revenue of $12.9 billion as the company saw an "increased demand to support work-, play-, and learn-from-home scenarios.”

Analysts are applauding the company's idea of diversifying its business model, which, in the long-term, could translate into double-digit revenues.

After the report, the stock price lost 2.8%. Since the beginning of the year, shares went up 34%.

Sources: finance.yahoo.com, investing.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.